Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt WordPress

WordPress là một mã nguồn miễn phí dễ dàng sử dụng với thư viện đồ sộ lên tới 1730 WordPress Themes, 24081 WordPress Plugins (dữ liệu này tính đến thời điểm bài viết được đăng); quá đủ để tạo ra một website theo ý của bạn. Để có một blog hiện nay không khó khi bạn dễ dàng tạo một tài khoản trên blogger, wordpress.com… và bắt đầu viết blog cho mình. Tuy nhiên việc tùy biến và cài đặt giao diện, plugins của các dịch vụ miễn phí này vô cùng hạn chế. Bạn không thể cài các Framework Themes mạnh mẽ như Thesis, Genesis và nhiều Framework khác cũng như cài thêm các Plugins không có trong thư viện ( thường là các plugins trả phí rất đáng “đồng tiền bát gạo” ).

huong dan cai dat blog chuyen nghiep tại Việt Nam Tutor
[Read more…]

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/7 (1 vote cast)