Hướng dẫn chi tiết cách cài giao diện WordPress

Chào mừng các bạn trở lại với Việt Nam Tutor. Chúng ta đã cùng nhau đi được 2 bài trong serial WordPress căn bản. Các bạn cũng đã biết cách cài đặt WordPress, các cách cài Plugin cho WordPress. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách cài Theme cho WordPress như thế nào nhé.
huong dan cai theme wordpress tại Việt Nam Tutor
[Read more…]

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/7 (0 votes cast)