Cách switch phím fn trên linux khi sử dụng bàn phím Keychron K2

by Việt Nam Tutor
0 comment

Update 29/02/2020:

Với cách cũ ( sudo tee ) các thiết đặt sẽ mất tác dụng khi khởi động lại máy. Mình tìm ra cách sửa trực tiếp kernel cho nó tự áp dụng thiết đặt khi khởi động:

Các bạn thêm 2 dòng sau vào file /etc/modprobe.d/hid_apple.conf nếu file chưa tồn tại hãy tạo mới:

sudo nano /etc/modprobe.d/hid_appple.conf

thêm vào

options hid_apple fnmode=1
options hid_apple swap_opt_cmd=1

Mình dùng nano để sửa file nên sẽ bấm Ctrl + X chọn Yes để lưu file. Bạn nào dùng vim thì bấm Esc rồi :wq để lưu file nhé.

Sau đó cập nhật kernel và khởi động lại máy bằng lệnh:

sudo update-initramfs -u && reboot

Bài viết gốc:

Ở một số bàn phím cơ (như của mình là Keychron K2) thì hàng phím chức năng F1-F12 mặc định sẽ phải bấm kèm phím Fn thì mới sử dụng được. Chẳng tiện chút nào khi đặc thù mình phải bấm mấy phím này rất nhiều, đặc biệt phím F12.

Research một chút mình tìm được ảnh này:

Để chuyển đổi hàng phím chức năng bạn cần bật Terminal lên và gõ lệnh:

sudo echo 0 | tee /sys/module/hid_apple/parameters/fnmode

Để chuyển đổi ngược lại bạn dùng lệnh:

sudo echo 1 | tee /sys/module/hid_apple/parameters/fnmode

Để chuyển đổi giữa phím opt và cmd ( ở linux và windows thì là left alt và windows )

sudo echo 1 | tee /sys/module/hid_apple/parameters/swap_opt_cmd

Source: https://www.reddit.com/r/MechanicalKeyboards/comments/cp4ifh/does_the_keychron_k2_wireless_feature_work_with/

You may also like

Leave a Comment