Chỉnh múi giờ và tự động cập nhật thời gian trên CentOS hoặc RHEL

by Việt Nam Tutor
0 comment

Hôm nay khách hàng kêu con đăng bài lên bị sai giờ, chợt nhớ ra mình chưa cấu hình thời gian gì hết:) Dưới đây mình sẽ hướng dẫn cách chỉnh múi giờ và cấu hình tự động cập nhật giờ online trên CenOS hoặc trên server sử dụng Red Hat

Thay đổi múi giờ sang giờ Việt Nam (UTC +7)

~$ mv /etc/localtime /etc/localtime.backup

~$ ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Bạn cần thay đổi múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh để phù hợp với múi giờ của bạn. Bạn có thể sẽ phải khởi động lại để thay đổi có hiệu lực. Và để chắc chắn hơn, bạn cần sửa file /etc/sysconfig/clock nữa. File này sẽ được đọc khi khởi động để xác định timezone.

~$ cat /etc/sysconfig/clock

ZONE="Asia/Ho_Chi_Minh"
UTC=true
ARC=false

Nhớ thay đổi Asia/Ho_Chi_Minh bằng múi giờ bạn cần nhé!

2. Thay đổi giờ trên server

Nếu clock trên máy chủ đang tắt, đầu tiên bạn cần check timezone (như đã hướng dẫn ben trên) đã đúng hay chưa. Nếu ok rồi thì bạn kiểm tra đến cấu hình NTP (Network Time Protocol).

Đầu tiên check ntpdđã được cài đặt chưa:

~$ rpm -qa | grep ntp
ntp-4.2.2p1-9.el5.centos.2.1

Nếu chưa, bạn cần cài đặt ntpdtrước:

~$ yum install ntp

Và kiểm tra xem nó đã khởi chạy khi bật máy chưa:

~$ chkconfig --list ntpd
ntpd            0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off

Nếu 3:offbạn cần bật nó lên:

~$ chkconfig ntpd on
~$ chkconfig --list ntpd
ntpd            0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off

Để bắt đầu, bạn cần update thời gian thủ công bằng cách gọi ntpdate, sau đó khởi chạy service để tự động update thời gian sau này:

~$ ntpdate be.pool.ntp.org
8 Nov 16:58:12 ntpdate[3635]: step time server 193.110.251.51 offset 1.045684 sec
~$ /etc/init.d/ntpd start Starting ntpd:                                             [  OK  ]

Nếu bạn gặp lỗi the NTP socket is in use, exiting

~$ ntpdate be.pool.ntp.org
8 Nov 16:58:05 ntpdate[3547]: the NTP socket is in use, exiting

Hãy dừng deamon ntpd rồi chạy lại bước trên:

~$ /etc/init.d/ntpd stop
~$ ntpdate

Sau khi đồng hồ trên hệ điều hành đã được cập nhật, bạn cần tiến hành đồng bộ với đồng hồ trên bios:

~$ hwclock --systohc

Tổng kết

Việc đồng bộ thời gian rất quan trọng, đặc biệt trên các hệ thống có phụ thuộc vào thời gian như máy chủ web, máy chủ của các ngân hàng… Với bài viết này, hy vọng các bạn có thể tự cập nhật được thời gian trên máy chủ của mình. Hãy để lại đánh giá/comment nếu bạn thấy bài viết này có ích nhé!

 

You may also like

Leave a Comment