Chỉnh múi giờ và tự động cập nhật thời gian trên CentOS hoặc RHEL

by Việt Nam Tutor
0 comment
Chỉnh múi giờ và tự động cập nhật thời gian trên CentOS hoặc RHEL