Skip to main content
Tag

memcached

Hướng dẫn cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04 LTS

By Linux No Comments

Tổng quan Memcached là một hệ thống lưu trữ bộ nhớ phân tán mã nguồn mở đặc biệt. Những thông tin được lưu trữ trong Memcached là bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được người dùng truy cập nhiều lần. Hiểu đơn giản, Memcached được sử dụng để tăng tốc các ứng dụng web động bằng cách…

Read More