Cách khôi phục commit lỡ tay xóa nhầm

by Việt Nam Tutor
0 comment

Khôi phục commit đã xóa trong Git là một trong những tác vụ quan trọng mà mọi người phải biết khi sử dụng Git để quản lý mã nguồn. Tuy nhiên, việc xóa một commit có thể dẫn đến một số sai sót trong quá trình phát triển phần mềm.

Khôi phục commit đã xóa có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các lệnh Git như “git reflog” hoặc “git log“. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách khôi phục commit đã xóa bằng cách sử dụng cả hai cách để cho bạn có thể chọn phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Cách 1: Sử dụng lệnh “git reflog”

“Git reflog” là một lệnh cung cấp cho chúng ta một lịch sử chi tiết về tất cả các hoạt động Git từ khi bạn cài đặt Git trên máy tính của bạn. Bạn có thể sử dụng lệnh “git reflog” để khôi phục commit đã xóa như sau:

  1. Mở Terminal hoặc Command Prompt và chuyển đến thư mục chứa repository của bạn.
  2. Chạy lệnh “git reflog” để xem danh sách tất cả các hoạt động Git trong lịch sử của repository của bạn.
git reflog
  1. Tìm commit bạn muốn khôi phục trong danh sách các hoạt động. Mỗi commit sẽ có một số hash duy nhất để xác định nó.
  2. Chạy lệnh “git checkout” với số hash của commit bạn muốn khôi phục.
git checkout <hash-of-commit>
  1. Sau khi chạy lệnh trên, bạn sẽ được chuyển về branch mà commit đó nằm trên và có thể tiếp tục làm việc từ đó.

Cách 2: Sử dụng lệnh “git log”

“Git log” là một lệnh cho phép bạn xem lịch sử các commit trong một repository Git. Bạn có thể sử dụng lệnh “git log” để khôi phục commit đã xóa như sau:

  1. Mở Terminal hoặc Command Prompt và chuyển đến thư mục chứa repository của bạn.
  2. Chạy lệnh “git log” để xem danh sách tất cả các commit trong repository của bạn.
$ git log
  1. Tìm commit bạn muốn khôi phục trong danh sách các commit. Mỗi commit sẽ có một số hash duy nhất để xác định nó.
  2. Chạy lệnh “git checkout” với số hash của commit bạn muốn khôi phục.
$ git checkout <hash-of-commit>
  1. Sau khi chạy lệnh trên, bạn sẽ được chuyển về branch mà commit đó nằm trên và có thể tiếp tục làm việc từ đó. Tuy nhiên, lưu ý rằng khi bạn khôi phục một commit đã xóa, nó có thể gây ra sự không tương thích với những commit đứng sau nó trong lịch sử. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ tác dụng của việc khôi phục một commit trước khi thực hiện.

Đó là hai cách để khôi phục một commit đã xóa trong Git. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy để lại một câu hỏi. Tôi sẽ sẵn sàng trả lời cho bạn.

Khôi phục bằng reflog sau khi xóa commit hoặc branch

Khôi phục Code bằng Git reflog

Git recovery reset –hard

Xem thêm: Các lỗi thường gặp khi làm việc với git

Xem thêm: Đổi tên local branch và remote branch khi sử dụng Git

You may also like

Leave a Comment