Skip to main content
Tag

admin menu

Ẩn admin menu cho WordPress

By Wordpress, Themes No Comments

Khi bàn giao website cho khách hàng, bạn chắc sẽ muốn ẩn bớt các menu trong trang admin của khách. Có nhiều plugins hỗ trợ việc này cơ mà cài nhiều đâm nặng site. Dưới đây là đoạn snippets giúp ẩn từng menu trong admin theo ý bạn. <?php /** * Hide Admin Menu Items from the admin menu for…

Read More