Skip to main content
Tag

design pattern

Mongodb – Building with Patterns: The Computed Pattern

By Lập trình, MongoDB No Comments

Mẫu thiết kế tính toán trước (Computed Pattern) Trong chuỗi bài viết “Xây dựng với Mẫu thiết kế”, chúng ta đã xem xét các cách lưu trữ dữ liệu một cách tối ưu. Tuy nhiên, chỉ lưu trữ và có sẵn dữ liệu thường không mang lại nhiều giá trị. Giá trị của dữ liệu trở nên rõ ràng hơn…

Read More

Áp dụng Builder (Manager) Pattern trong Laravel để quản lý bên thứ 3 cung cấp dịch vụ

By Laravel Framework No Comments

Bài toán đặt ra Trong rất nhiều ứng dụng chúng ta sẽ phải sử dụng dịch vụ của bên thứ 3. Ở đây tôi ví dụ dịch vụ gửi OTP qua SMS chẳng hạn. Để đảm bảo hệ thống chạy ngon lành và không phụ thuộc vào sự cố của nhà cung cấp, chúng ta nên sử dụng ít nhất…

Read More