Skip to main content
Category

Plugins

Hướng dẫn tổng hợp về cách sử dụng plugins wordpress

Hướng dẫn cài Plugins WordPress

By Plugins, Wordpress No Comments

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt wordpress trên host sử dụng cpanel. Mình cũng đã giới thiệu rằng wordpress có thể làm gần như bất cứ một dạng website nào nhờ vào thư viện các plugin rất đồ sộ được đóng góp bởi cộng đồng người sử dụng wordpress. Vậy cài plugin wordpress như thế…

Read More