Skip to main content
Tag

server

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu bằng Rsync trên Centos

By Quản trị Server No Comments

Mô hình: Server chính: 192.168.1.50 Server phụ: 192.168.1.51 Yêu cầu đặt ra: Đồng bộ hóa dữ liệu một cách tự động thư mục /var/www/html/abc.com/images từ server chính sang server phụ Các bước thực hiện như sau: 1. Cài đặt rsync: Thực hiện trên cả server chính lẫn server phụ yum install rsync 2. Tạo tài khoản thực hiện rsync: Thực…

Read More