Skip to main content

The popular cross-platform Sublime Text editor finally offers official Linux apt repository to make it easy to install and receive update in Ubuntu.

Sublime Text is a proprietary source code editor with a Python API. It supports many programming languages and markup languages, and its functionality can be extended by users with plugins.

It’s available to download and use for free, but you’re supposed to buy a license if you plan on using it full-time.

Install Sublime Text 3 via the official apt repository:

1. Open terminal via Ctrl+Alt+T or by searching for “Terminal” from desktop app launcher. When it opens, run command to install the key:

wget -qO - https://download.sublimetext.com/sublimehq-pub.gpg | sudo apt-key add -

2. Then add the apt repository via command:

echo "deb https://download.sublimetext.com/ apt/stable/" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sublime-text.list

3. Finally check updates and install sublime-text via your system package manager:

or by running commands:

sudo apt-get update

sudo apt-get install sublime-text

Once installed, launch it from your desktop app launcher and enjoy!

Uninstall:

To uninstall the editor, either use your system package manager or simply run command:

sudo apt-get remove sublime-text && sudo apt-get autoremove

And the official Sublime Text apt repository can be removed by going to System Settings -> Software & Updates -> Other Software tab.

 

Nguồn: https://easycloudsupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360006586972-Install-Sublime-Text-3-in-Ubuntu-16-04-Higher-The-Official-Way

------Brings to you with ♥️ by vietnamtutor.com
Việt Nam Tutor

Xin chào, tôi là Anthony Nguyễn, một lập trình viên Full Stack với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin. Tôi tận dụng kiến thức và kỹ năng của mình để tạo ra các giải pháp công nghệ đột phá và đáp ứng những bài toán thách thức, phức tạp.Tôi luôn sẵn sàng để kết nối và học hỏi từ cộng đồng, cũng như chia sẻ những kiến thức và thông tin hữu ích. Với tôi, việc xây dựng kiến thức là như xây dựng một tòa nhà - cần có sự kiên nhẫn, kiến thức vững chắc, và sự cống hiến để tạo nên sự thành công.Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến, hoặc muốn kết nối với tôi để thảo luận về công nghệ, đừng ngần ngại liên hệ tôi. Rất mong được nhận gạch đá từ các bạn!

Leave a Reply