Giới hạn CPU Load tránh Overload trên Hostgator

by Việt Nam Tutor
0 comment

Hostgator có quy định các host có mức CPU Load cao hơn 2% sẽ tự động bị suppend. Việc giới hạn serrver load trước tình trạng có quá nhiều người truy cập vào website hay tình trạng bị DDOS là rất cần thiết để tránh suppend.
Chú ý đoạn code chỉ chạy trên hosting linux
Đặt đoạn code sau dưới <?của index.php hoặc file config.phpcủa bạn.


Thay 75 = con số mà bạn cho là hợp lý

75 là CPU chạy quá 75% thì trang website tự động

echo “Đang quá tải”;

Kết quả khi cpu load quá 75% sẽ chỉ trả về “Đang quá tải” trên trình duyệt.

You may also like

Leave a Comment