Skip to main content

Lệnh sudo cung cấp các đặc quyền của quản trị viên (các lệnh này thường chỉ có user root mới có quyền thực thi) cho người dùng bình thường. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách dễ nhất để tạo user mới có quyền truy cập sudo trên Ubuntu mà không phải sửa đổi tệp sudoers của máy chủ. Nếu bạn muốn định cấu hình sudo cho user hiện tại, chỉ cần thẳng tiến tới Bước 3.

Cách tạo người dùng có quyền sudo:

 1. Đăng nhập dưới quyền root:
  ssh root@server_ip_address
 2. Sử dụng adduser command để tạo user mớiNhớ thay tên user mà bạn muốn tạo vào nhé
  adduser <username>
  • Thiết lập mật khẩu cho user mới, cố gắng dùng mật khẩu cho bảo mật chút nhé bạn!
   Set password prompts:
   Enter new UNIX password:
   Retype new UNIX password:
   passwd: password updated successfully
  • Làm theo các câu hỏi trên command line, bạn có thể cứ enter để sử dụng các thiết lập mặc định.
   User information prompts:
   Changing the user information for username
   Enter the new value, or press ENTER for the default
     Full Name []:
     Room Number []:
     Work Phone []:
     Home Phone []:
     Other []:
   Is the information correct? [Y/n]
 3. Sử dụng usermod command để thêm user vào sudo group
  usermod -aG sudo <username>

  Theo mặc định trên Ubuntu, người dùng thuộc group sudo có quyền thực thi sudo.

 4. Test sudo command trên user mới tạo
  • Sử dụng su command để đăng nhập user mới tạo.
   su - <username>

    

  • Hãy xác minh rằng bạn có thể sử dụng sudo bằng cách thêm sudo vào lệnh mà bạn muốn chạy với quyền super user.
   <username>$ sudo <command>

    

  • Ví dụ bạn có thể list nội dung thư mục /root, thư mục này bình thường chỉ được truy cập bởi root user.
   <username>$ sudo ls -la /root

    

  • Mỗi phiên làm việc mới với sudo command, bạn sẽ được hỏi nhập mật khẩu user hiện tại để có thể thực thi lệnh.
   [sudo] password for username:

    

------Brings to you with ♥️ by vietnamtutor.com
Việt Nam Tutor

Xin chào, tôi là Anthony Nguyễn, một lập trình viên Full Stack với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin. Tôi tận dụng kiến thức và kỹ năng của mình để tạo ra các giải pháp công nghệ đột phá và đáp ứng những bài toán thách thức, phức tạp.Tôi luôn sẵn sàng để kết nối và học hỏi từ cộng đồng, cũng như chia sẻ những kiến thức và thông tin hữu ích. Với tôi, việc xây dựng kiến thức là như xây dựng một tòa nhà - cần có sự kiên nhẫn, kiến thức vững chắc, và sự cống hiến để tạo nên sự thành công.Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến, hoặc muốn kết nối với tôi để thảo luận về công nghệ, đừng ngần ngại liên hệ tôi. Rất mong được nhận gạch đá từ các bạn!

Leave a Reply