Skip to main content

WooCommerce tự động tạo dữ liệu cấu trúc cho sản phẩm của bạn để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về trang web của bạn. Tuy nhiên, không phải tất cả chủ sở hữu trang web đều thấy rằng việc tạo ra đánh dấu schema sản phẩm là cần thiết hoặc hữu ích cho trang web của họ.

Nếu bạn muốn loại bỏ đánh dấu schema sản phẩm được tạo ra từ WooCommerce trên các trang Cửa hàng và Danh mục Sản phẩm, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở tệp functions.php

Tệp functions.php nằm trong thư mục chủ đề WordPress của bạn. Để mở nó, truy cập Bảng điều khiển WordPress của bạn, chọn Giao diện, sau đó chọn Trình soạn thảo Chủ đề. Điều này sẽ đưa ra trang Trình soạn thảo Chủ đề. Ở phần bên phải, bạn sẽ thấy danh sách các tệp trong thư mục chủ đề của bạn. Chọn tệp functions.php.

Bước 2: Thêm Mã

Sao chép mã sau và dán nó vào cuối tệp functions.php:

/**
 * Xóa đánh dấu schema sản phẩm được tạo ra từ trang Cửa hàng và Danh mục Sản phẩm của WooCommerce.
 */
function wc_remove_product_schema_product_archive() {
  // Loại bỏ hành động tạo dữ liệu sản phẩm từ trang Cửa hàng của WooCommerce.
  remove_action( 'woocommerce_shop_loop', array( WC()->structured_data, 'generate_product_data' ), 10, 0 );
}
// Thêm hàm 'wc_remove_product_schema_product_archive' vào hành động 'woocommerce_init'.
add_action( 'woocommerce_init', 'wc_remove_product_schema_product_archive' );
 
/**
 * Xóa đầu ra dữ liệu cấu trúc trên tất cả các trang.
 */
function wc_remove_output_structured_data() {
  // Loại bỏ đầu ra dữ liệu cấu trúc từ phần footer của tất cả các trang.
  remove_action( 'wp_footer', array( WC()->structured_data, 'output_structured_data' ), 10 );
  // Loại bỏ đầu ra dữ liệu cấu trúc từ phần chi tiết đơn hàng qua email của WooCommerce.
  remove_action( 'woocommerce_email_order_details', array( WC()->structured_data, 'output_email_structured_data' ), 30 );
}
// Thêm hàm 'wc_remove_output_structured_data' vào hành động 'init'.
add_action( 'init', 'wc_remove_output_structured_data' );

 

Mã này sẽ loại bỏ dữ liệu cấu trúc mà WooCommerce tạo ra cho sản phẩm trên trang Cửa hàng và Danh mục Sản phẩm. Hàm đầu tiên, wc_remove_product_schema_product_archive(), loại bỏ hành động tạo dữ liệu sản phẩm từ trang Cửa hàng của WooCommerce. Hàm thứ hai, wc_remove_output_structured_data(), loại bỏ đầu ra dữ liệu cấu trúc từ phần footer của tất cả các trang và phần chi tiết đơn hàng qua email của WooCommerce.

Bước 3: Lưu các thay đổi

Sau khi bạn đã thêm mã, hãy lưu các thay đổi vào tệp functions.php. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấn nút Cập nhật Tệp ở phía dưới màn hình.

Bước 4: Kiểm tra Trang web của bạn

Truy cập các trang Cửa hàng và Danh mục Sản phẩm của trang web của bạn để đảm bảo rằng đánh dấu schema sản phẩm được tạo ra đã bị loại bỏ.

------Brings to you with ♥️ by vietnamtutor.com
Việt Nam Tutor

Xin chào, tôi là Anthony Nguyễn, một lập trình viên Full Stack với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin. Tôi tận dụng kiến thức và kỹ năng của mình để tạo ra các giải pháp công nghệ đột phá và đáp ứng những bài toán thách thức, phức tạp.Tôi luôn sẵn sàng để kết nối và học hỏi từ cộng đồng, cũng như chia sẻ những kiến thức và thông tin hữu ích. Với tôi, việc xây dựng kiến thức là như xây dựng một tòa nhà - cần có sự kiên nhẫn, kiến thức vững chắc, và sự cống hiến để tạo nên sự thành công.Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến, hoặc muốn kết nối với tôi để thảo luận về công nghệ, đừng ngần ngại liên hệ tôi. Rất mong được nhận gạch đá từ các bạn!

Leave a Reply