Skip to main content

Fixing “Upstream Prematurely Closed Connection” Error in Nginx

By Quản trị Server, Hosting - Domain, Linux No Comments

I. Introduction Nginx is a popular and widely used open-source web server software. It acts as a reverse proxy server for HTTP, HTTPS, SMTP, and other protocols. However, like any software, Nginx is not immune to errors. One of the most common errors that Nginx users encounter is the “upstream prematurely closed connection” error. In this article, we will discuss…

Read More

Tại sao ChatGPT sẽ không sớm thay thế các nhà văn của chúng ta

By Uncategorized @vi No Comments

Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây, bao gồm cả việc phát triển các mô hình ngôn ngữ như ChatGPT. Tuy nhiên, với khả năng tạo ra văn bản giống con người, nhiều người đã đặt ra câu hỏi về tiềm năng thay thế người viết của những mô…

Read More

Sử dụng Tor để làm proxy server miễn phí cho crawler

By Lập trình No Comments

Tạo proxy server với Tor và Privoxy để crawl website mà không lo bị chặn Mở đầu Cuộc chiến giữa những người quản trị website và những web crawler là những cuộc chiến không hồi kết. Một website chặn web crawler bằng cách chặn địa chỉ IP của nó. Vậy thì nếu crawler có thật nhiều IP là sẽ không…

Read More

Upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream

By Linux No Comments

This problem happened because your upstream (php, php-fpm) max_execution_time is shorter than proxy_connect_timeout in your nginx proxy. For example: In my php.ini: But in mysite.conf have: Then I got in error.log of nginx: [error] 117#117: *434 upstream prematurely closed connection while sending to client…. To resolve this problem, increase your max_execution_time to 300. That all! Additional info: https://stackoverflow.com/questions/49508218/upstream-prematurely-closed-connection-while-reading-response-header-from-upstre

Read More

Áp dụng Builder (Manager) Pattern trong Laravel để quản lý bên thứ 3 cung cấp dịch vụ

By Laravel Framework No Comments

Bài toán đặt ra Trong rất nhiều ứng dụng chúng ta sẽ phải sử dụng dịch vụ của bên thứ 3. Ở đây tôi ví dụ dịch vụ gửi OTP qua SMS chẳng hạn. Để đảm bảo hệ thống chạy ngon lành và không phụ thuộc vào sự cố của nhà cung cấp, chúng ta nên sử dụng ít nhất…

Read More

Hướng dẫn cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04 LTS

By Linux No Comments

Tổng quan Memcached là một hệ thống lưu trữ bộ nhớ phân tán mã nguồn mở đặc biệt. Những thông tin được lưu trữ trong Memcached là bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được người dùng truy cập nhiều lần. Hiểu đơn giản, Memcached được sử dụng để tăng tốc các ứng dụng web động bằng cách…

Read More

Ẩn admin menu cho WordPress

By Wordpress, Themes No Comments

Khi bàn giao website cho khách hàng, bạn chắc sẽ muốn ẩn bớt các menu trong trang admin của khách. Có nhiều plugins hỗ trợ việc này cơ mà cài nhiều đâm nặng site. Dưới đây là đoạn snippets giúp ẩn từng menu trong admin theo ý bạn. <?php /** * Hide Admin Menu Items from the admin menu for…

Read More